Stavební dozor

STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem […]

Úvodní schůzka

Společná schůzka a představení záměru Nejprve se seznámíme s Vaší představou. Na úvodní schůzce si promluvíme o Vašich přáních a představách, ale také finančních možnostech. Buďte připraveni, že se Vás budeme hodně ptát 🙂